Raunig, G. (2011). Rzecz-pospolita. Nowe maszyny tego, co wspólne. Praktyka Teoretyczna, 4, 165-168. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.17