Nixon, B. (2015). W stronę ekonomii politycznej „pracy publiczności” w erze cyfrowej. Praktyka Teoretyczna, 15(1), 124-158. https://doi.org/10.14746/prt.2015.1.4