Maciejewska, G., & Marszałek, M. (2014). Po co nam garść pieniędzy? Refleksje o kryzysie i walkach wokół pracy reprodukcyjnej. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 171–194. https://doi.org/10.14746/pt.2014.2.7