Teoretyczna, P. (2014). Bezwarunkowy dochód podstawowy – postulat godny rozważenia. Praktyka Teoretyczna, 12(2), 9–16. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/517