Juskowiak, P. (2015). Wywłaszczająca urbanizacja. Miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej. Praktyka Teoretyczna, 16(2), 78–113. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.3