LAZZARATO, M. Bezpieczen┬┤stwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Colectivo Situaciones. Praktyka Teoretyczna, v. 2, p. 51-63, 1 sty. 2011.