MYK, M. „Nie ma nic lepszego niż teoria.” Kilka uwag o praktyce teoretycznej współczesnych awangardowych pisarek amerykańskich (Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Carla Harryman). Praktyka Teoretyczna, v. 10, n. 4, p. 161-182, 1 sty. 2013.