NEGRI, A. Filozofia i koniunktura. Praktyka Teoretyczna, v. 19, n. 1, p. 104-123, 15 mar. 2016.