Jansson, Anton. 2019. „«Czysta Nauka Chrystusa»: O chrześcijańskim języku W Komunizmie Wilhelma Weitlinga”. Praktyka Teoretyczna 29 (3), 30-48. https://doi.org/10.14746/prt.2018.3.2.