Orska, Joanna. 2019. „Materialność Poiesis”. Praktyka Teoretyczna 34 (4):51‒72. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.4.