Krzykawski, Michał. 2019. „Dlaczego Nowy Materializm Nie Jest odpowiedzią. Hypermateria, Krytyka a Teoria”. Praktyka Teoretyczna 34 (4):73-105. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.5.