Baron-Milian, Marta. 2019. „Prokreacja I Kooperacja. O Futurystycznych Postulatach Reprodukcyjnych”. Praktyka Teoretyczna 34 (4):107-29. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.6.