Kałuża, Anna. 2019. „Materialność Poezji: słowa I ciała Słowa I Obrazy (Ewa Partum, Andrzej Tobis, Adam Kaczanowski)”. Praktyka Teoretyczna 34 (4):131-50. https://doi.org/10.14746/prt2019.4.7.