Lemke, Thomas. 2011. „Analityka Biopolityki Rozważania O przeszłości I teraźniejszości Spornego pojęcia”. Praktyka Teoretyczna 2 (styczeń):11-25. https://doi.org/10.14746/prt.2011.2.1.