Żychliński, Arkadiusz. 2011. „Wychowanie Do niedojrzałości Albo Od Biopolityki Do psychowładzy”. Praktyka Teoretyczna 3 (styczeń), 151-60. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.5.