Müller, Martin, i Anna Piekarska. 2020. „W Poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie między Północą a Południem. Tłum. Anna Piekarska”. Praktyka Teoretyczna 37 (3):157‒186. https://doi.org/10.14746/prt2020.3.8.