Reyes, Alvaro. 2011. „O Rzeczy-Pospolitej I nierozwia¸zanych sprzecznos’ciach”. Praktyka Teoretyczna 4 (styczeń), 143-45. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.12.