Kozłowski, Michal. 2011. „Foucault Czyta Marksa. Marks Czyta Foucaulta.”. Praktyka Teoretyczna 4 (styczeń), 177-84. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.19.