Marzec, Wiktor. 2011. „Utopia popularna.Kilka Uwag O książce Tomasza Majewskiego Dialektyczne Feerie: Szkoła Frankfurcka I Kultura Popularna”. Praktyka Teoretyczna 4 (styczeń):209-14. https://doi.org/10.14746/prt.2011.4.22.