Falkowski, Mateusz. 2012. „Czas Logiki Sensu”. Praktyka Teoretyczna 5 (styczeń):13-15. https://doi.org/10.14746/prt.2012.5.2.