Moore, Jason. 2014. „Kryzys: Ekologiczny Czy Ekologicznie-światowy?”. Praktyka Teoretyczna 14 (4):259-67. https://doi.org/10.14746/prt.2014.4.13.