Nakhutsrishvili, Luka. 2021. „Chłopskie przysięgi, wściekłe Ikony I Zagadka sprawczości. Na Tropach Polityki podporządkowanych W Carskiej Gruzji W Przededniu Rewolucji 1905 Roku. Część II”. Praktyka Teoretyczna 39 (1), 43-72. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.3.