Turunen, Risto. 2021. „Wytwarzanie nowoczesności W języku Potocznym. O Oddolnych odłamach fińskiego Socjalizmu W początkach XX Wieku”. Praktyka Teoretyczna 39 (1), 73-94. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.4.