Szwabowski, Oskar. 2013. „Krytyka «oficjalnej krytyki» Neoliberalnych Reform W Szkolnictwie wyższym”. Praktyka Teoretyczna 7 (1):143-65. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.10.