Kowalewski, Jakub. 2021. „Transfiguracje Czasoprzestrzeni. Pojęcie Tabor W Rewolucji Husyckiej I Jego Implikacje Dla Filozofii Historii”. Praktyka Teoretyczna 39 (1), 161-86. https://doi.org/10.14746/prt2021.1.8.