Chabowski, Rafał. 2013. „Wychodząc Poza jedność Nauk”. Praktyka Teoretyczna 7 (1), 297-304. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.18.