Marzec, Wiktor. 2013. „Brak”. Praktyka Teoretyczna 9 (3), 375-86. https://doi.org/10.14746/prt.2013.3.16.