Juskowiak, Piotr. 2015. „Wywłaszczająca Urbanizacja. Miejski Marksizm Wobec Problemu Akumulacji Pierwotnej”. Praktyka Teoretyczna 16 (2):78-113. https://doi.org/10.14746/prt.2015.2.3.