Jansson, A. (2019) „«Czysta nauka Chrystusa»: o chrześcijańskim języku w komunizmie Wilhelma Weitlinga”, Praktyka Teoretyczna, 29(3), s. 30-48. doi: 10.14746/prt.2018.3.2.