Teoretyczna, P. (2019) „Krytyka materialistyczna: nowe podejścia”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 7–10. doi: 10.14746/prt2019.4.1.