Uniłowski, K. (2019) „Textualism, Materialism, Immersion, Interpretation”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 13–31. doi: 10.14746/prt2019.4.2.