Orska, J. (2019) „Materialność poiesis”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 51‒72. doi: 10.14746/prt2019.4.4.