Baron-Milian, M. . (2019) „Prokreacja i kooperacja. O futurystycznych postulatach reprodukcyjnych”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 107–129. doi: 10.14746/prt2019.4.6.