Kałuża, A. (2019) „Materialność poezji: słowa i ciała/ słowa i obrazy (Ewa Partum, Andrzej Tobis, Adam Kaczanowski)”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 131–150. doi: 10.14746/prt2019.4.7.