Kaczmarski, P. . (2019) „Materializm jako intencjonalizm. O możliwości «nowomaterialistycznej» krytyki literackiej”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 191‒235. doi: 10.14746/prt2019.4.10.