Bryja, I. (2019) „Obcy Albert Camus? Przechwycenie jako postkolonialna strategia pisania na przykładzie Sprawy Meursaulta Kamela Daouda ”, Praktyka Teoretyczna, 34(4), s. 239‒254. doi: 10.14746/prt2019.4.11.