Teoretyczna, P. (2010) „Wstęp”, Praktyka Teoretyczna, 1, s. 1-4. doi: 10.14746/prt.2010.1.1.