Żychliński, A. (2011) „Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy”, Praktyka Teoretyczna, 3, s. 151-160. doi: 10.14746/prt.2011.3.5.