Müller, M. i Piekarska, A. . (2020) „W poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie między Północą a Południem. Tłum. Anna Piekarska”, Praktyka Teoretyczna, 37(3), s. 157‒186. doi: 10.14746/prt2020.3.8.