Reyes, A. (2011) „O Rzeczy-pospolitej i nierozwia¸zanych sprzecznos’ciach”, Praktyka Teoretyczna, 4, s. 143–145. doi: 10.14746/prt.2011.4.12.