McGimsey, J. F. (2011) „O co walczymy?”, Praktyka Teoretyczna, 4, s. 163-167. doi: 10.14746/prt.2011.4.16.