Kozłowski, M. (2011) „Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta.”, Praktyka Teoretyczna, 4, s. 177-184. doi: 10.14746/prt.2011.4.19.