Marzec, W. (2011) „Utopia popularna.Kilka uwag o książce Tomasza Majewskiego Dialektyczne feerie: szkoła frankfurcka i kultura popularna”, Praktyka Teoretyczna, 4, s. 209–214. doi: 10.14746/prt.2011.4.22.