Falkowski, M. (2012) „Czas Logiki sensu”, Praktyka Teoretyczna, 5, s. 13–15. doi: 10.14746/prt.2012.5.2.