Herer, M. (2012) „Od ontologii do etyki wydarzenia”, Praktyka Teoretyczna, 5, s. 69-82. doi: 10.14746/prt.2012.5.6.