Teoretyczna, P. (2012) „Od redakcji”, Praktyka Teoretyczna, 6, s. 18–19. doi: 10.14746/prt.2012.6.2.