Marzec, W. (2012) „Róża Luksemburg i konstruowanie podmiotu politycznego”, Praktyka Teoretyczna, 6, s. 155-181. doi: 10.14746/prt.2012.6.11.