Moore, J. (2014) „Kryzys: ekologiczny czy ekologicznie-światowy?”, Praktyka Teoretyczna, 14(4), s. 259–267. doi: 10.14746/prt.2014.4.13.