Derrida, J. (2013) „Uniwersytet bezwarunkowy”, Praktyka Teoretyczna, 7(1), s. 57–60. doi: 10.14746/prt.2013.1.5.