Kuligowski, P. i Marzec, W. (2021) „Wywrotowe pojęcia w imperiach i poza nimi”, Praktyka Teoretyczna, 39(1). Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/28296 (Udostępniono: 17październik2021).